Afbeelding onderwerp

Kinderen

De consultaties zijn opgebouwd naargelang het soort voedingsadvies en worden steeds individueel aangepast.

De eerste consultatie zal ongeveer één uur duren. De consultatie omvat een kennismakingsgesprek waarbij de algemene gegevens eerst worden besproken en nadien volgt de lichaamsanalyse. Deze meting wordt uitgevoerd aan de hand van een Tanita weegschaal. Hierbij wordt zowel het lichaamsgewicht gemeten alsook het vet-en vochtgehalte en de spiermassa. Nadien worden deze gegevens besproken, alsook de groeicurves van het kind. Daarop volgt de voedingsanamnese. Hierbij zullen er vragen gesteld worden over de eet- en leeftgewoonten van het kind, zodat ik een beter inzicht krijg op de huidige voedingsgewoonten. Als volgt worden er enkele tips en werkpunten besproken zodat het kind deze al kan toepassen tegen de volgende consultatie. De doelstellingen die worden opgesteld zijn steeds realistisch en haalbaar voor het kind.

De tweede tot en met de zesde consultatie zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Tijdens deze consultaties worden steeds één of meerdere groep van de voedingsdriehoek besproken. Het kind wordt tijdens de consultaties erg betrokken zodat het zelf zijn voedingsgedrag, na verloop van tijd, aanpast. Tijdens deze consultatie worden ook de gegeven adviezen geëvalueerd en besproken. Vragen of opmerkingen kunnen ook steeds besproken worden.

weegschaal

Een opvolgconsultatie duurt ongeveer 15 minuten. Hier wordt steeds de voorbije periode geëvalueerd en eventuele opmerkingen of vragen kunnen nog steeds besproken worden. Deze opvolgconsultaties zijn van belang om het kind te motiveren en een luisterend oor te bieden. Daarnaast worden ook nog tips, adviezen en recepten meegegeven.

Als diëtiste ben ik ook gebonden aan het beroepsgeheim. Ik kan u garanderen dat privégegevens nooit worden doorgegeven of besproken worden met derden.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen via de contactpagina, telefoon of per mail

Maak een afspraak

Design by Vervoort-Design